Undervisningen på Rynkeby Friskole

Rynkeby Friskole følger fra skoleåret 2015/16 Folkeskolens forenklede Fælles Mål udarbejdet af undervisningsministeriet.

De forenklede Fælles Mål præciserer hvilke kompetencer, færdigheder og viden, eleverne på hvert trin skal besidde, for til sidst i deres skoleforløb at kunne afslutte deres skolegang tilfredsstillende med folkeskolens afgangs prøve.

Nye forenklede Fælles Mål:

Link:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164145

Link:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164142

I praksis betyder det, at på Rynkeby Friskole gør vi eleverne klar til at gå til folkeskolernes afsluttede prøver i nedestående fag:

1. FSA bundne prøvefag i dansk, matematik, engelsk og fysik.

2. Humanistiske FSA prøvefag til udtræk i tysk, engelsk, historie, kristendomskundskab, geografi, samfundsfag og idræt.

3. Naturfaglige FSA prøvefag til udtræk i mundtlig matematik, skr. biologi, og skr. geografi.

4. Rynkeby Friskole afholder ikke eksamen i fagene: håndarbejde, sløjd, håndværk og design, madkundskab og fransk.

Hvert forår udarbejdes der elevplaner for alle elever.

Der tages læsetest og matematiktest efter behov, og alle nye elever som starter på Rynkeby Friskole, bliver CHIPS testet, så lærerteamet omkring eleven ved hvilken måde og områder, eleven lærer bedst på.

Rynkeby Friskole har skemalagte timer, hvor der er fokuseres specielt på tidlig indsats i dansk, matematik og trivsel.