Undervisningen på Rynkeby Friskole

Undervisningen på Rynkeby Friskole

Rynkeby Friskole følger Folkeskolens vejledende læseplaner samt folkeskolens forenklede Fælles Mål udarbejdet af undervisningsministeriet.
De forenklede Fælles Mål præciserer hvilke kompetencer, færdigheder og viden, eleverne på hvert trin skal besidde for at kunne afslutte deres skolegang tilfredsstillende med folkeskolens afgangs prøve.
Nye forenklede Fælles Mål:
Link:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164145

Link:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164142

I praksis betyder det, at vi på Rynkeby Friskole gør eleverne klar til at gå til folkeskolernes afsluttende prøver i nedenstående fag:

1. FSA bundne prøvefag i dansk, matematik, engelsk og fysik.
2. Humanistiske FSA prøvefag til udtræk i tysk, engelsk, historie, kristendomskundskab, geografi, samfundsfag og idræt.
3. Naturfaglige FSA prøvefag til udtræk i mundtlig matematik, skr. biologi, og skr. geografi.
Se desuden under “Test og evaluering”

Rynkeby Friskole har skemalagte kompetencetimer, hvor der bl.a. fokuseres på tidlig indsats i dansk, matematik samt trivsel og motorik.