Praktiske informationer

Her kan du finde praktiske oplysninger om skolen

Klik på knappen for at gå til dokumenter vedrørende:

Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte skolen.
Bus
Tilskud til bustransport følger de kommunale regler og afhænger dels af elevens klassetrin, dels af afstanden mellem hjem og skole.
Fravær
Fravær ved sygdom skal meddeles til kontoret pr. telefon. Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 07.30. Andet fravær godkendes af klasselæreren. Længerevarende fravær godkendes af skolelederen.
Friplads
Der kan søges om friplads fra Fordelingssekretariatet i starten af hvert skoleår. Ansøgningsskema kan rekvireres på friskolens kontor. Fripladstilskuddet er afhængig af forældrenes personlige indkomst fra året før. Læs mere på Fordelingssekretariatets hjemmeside
Indmeldelse og venteliste
Vi optager løbende elever på Rynkeby Friskole. Ring til kontoret og hør nærmere. Indmeldelse koster 1.000 kroner (jf. de gældende betalingsbetingelser). Optagelse på skolens venteliste koster 250 kroner, som vi modregner ved indmeldelse.
Kontaktbøger
Alle elever i indskolingen og på mellemtrinnet har kontaktbøger. Ældre elever forventes at kunne huske beskeder og overbringe breve til forældrene.
Kostpolitik
Skolen opfordrer alle elever til at spise morgenmad hjemmefra og medbringe en god madpakke. Det er ikke tilladt for eleverne at spise kager, slik, chips og lignende på skolen.
Lejrskole
Lejrskoler kører i en treårig cyklus, og det er obligatorisk for eleverne at deltage. Der vil forekomme egenbetaling i forbindelse med lejrskolen, da skolepengene ikke dækker elevernes lejrskole. Første år tager trinnene afsted hver for sig. Her udgør egenbetalingen ca. 450 kr. for elever i indskolingen, 750 kr. på mellemtrinnet og 1.950 kr. i overbygningen. Andet år tager hele skolen på en fælles lejrskole, hvor egenbetalingen er væsentlig mindre. Tredje år afholdes der ikke lejrskole.
Morgensamling
Hver mandag og fredag har vi fælles morgensamling, hvor vi synger et par sange og giver fælles beskeder. Der er ofte indlæg fra klasserne.
Mobilfri skole – telefoner og tablets
Rynkeby Friskole er mobilfri skole. Alle elever afleverer deres mobiltelefoner og tablets hver morgen – og får dem tilbage, når de forlader skolen om eftermiddagen. Mobiltelefoner og tablets må kun bruges i skoletiden, hvis en ansat på skolen giver tilladelse. Hver onsdag eftermiddag gør vi dog en undtagelse i vores SFO; her er det tilladt fra kl. 14.00 at underholde sig med sin tablet/telefon.
I akutte situationer eller ved andre vigtige beskeder kan I altid ringe til skolen på telefon 65 39 15 05 eller 25 46 04 05.
Forsikringsdækning:
Det er hjemmets forsikring, der skal dække de mobiltelefoner og tablets, som jeres børn tager med i skole. Skolen kan på ingen måde holdes ansvarlig for dækning af nogen art i forbindelse med mobiltelefoner eller tablets.
Obligatoriske aktiviteter
Skolen har en række obligatoriske aktiviteter, der ligger ud over den normale undervisning:

Rygning
Elever på Rynkeby Friskole må ikke ryge i skoletiden – hverken på eller uden for skolens område.
SFO
SFO er et tilbud for alle elever i indskolingen og mellemtrinnet. SFO’en åbner mandag og torsdag kl. 6.30 og tirsdag, onsdag og fredag kl. 7.00. Mandag til torsdag lukker vi kl. 16.30 og om fredagen er det kl. 16.00. SFO’en er lukket i vinterferien, påskeferien, efterårsferien, mellem jul og nytår og i juli måned.
Skole/hjem-samarbejdet
På Rynkeby Friskole har vi en meget tæt dialog mellem skole og hjem. Vi opfordrer alle forældre til at kontakte skolen eller den enkelte lærer pr. kontaktbog eller på mail, hvis der er noget, der bekymrer, udfordrer eller undrer jer. Ved akutte situationer kan I altid kontakte skolen på telefon 65 39 15 05 eller 25 46 04 05.
Skolepenge
Skolepengesatserne er fordelt på 12 årlige rater, som betales forud til den første i hver måned. Skolepengesatserne: Se de gældende betalingsbetingelser.
Udmeldelse
Udmeldelse af skolen sker med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Dokumenter

Undervisningsplaner samt del- og slutmål for undervisningen
Rynkeby Friskole følger Folkeskolens vejledende læseplaner samt folkeskolens forenklede Fælles Mål udarbejdet af undervisningsministeriet.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164145

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164142