Effektivitetsmåling

Indsatser til en effektivitetsmåling af Rynkeby Friskole

Inden for det værdibaserede område, som skoleområdet er, kan det være udfordrende at finde målbare kriterier at vurdere skolens effektivitet på. Nedenstående er vores bud på indsatsområder med særlig opmærksomhed på, som fremadrettet skal kunne fremme Rynkeby Friskoles vækst.

  1. Alle afgangselever, der forlader Rynkeby Friskole efter 9. klasse, skal have udarbejdet en plan for sit videre uddannelsesforløb. Denne plan udarbejdes i samarbejde med uddannelsesvejlederen i Kerteminde kommune og skal være færdig senest 1. marts hvert år.  Hvert år måles antallet af afgangselever, der kommer videre i det planlagte forløb. (75% er tilfredsstillende, ved skoleåret 2019/20 var tallet 100%).
  2. Der udarbejdes en UMV hvert tredje år.. Vi bruger ”Dansk Center for Undervisningsmiljø”s undervisningsmiljøvurderings-værktøj.
  3. Ethvert større undervisningsforløb på alle klassetrin afsluttes med en evaluering, hvor lærere og elever sammen vurderer det faglige udbytte, arbejdsindsats, opstart, mm.
  4. Det er et mål, at Rynkeby Friskole højst ligger på et elevtal omkring 60 elever, da vi ønsker at bibeholde vores opdeling af eleverne i tre trin.
  5. Før et barn bliver indmeldt på Rynkeby Friskole, bliver der aftalt et 2/3 ugers praktikforløb med samtaler undervejs for at skabe de bedste betingelser for barnet og samtidig afstemme fælles forventninger til hinanden.
  6. Det prioriteres så vidt muligt, at dansk og matematik afvikles med tolærer-timer

På Rynkeby Friskole er der et forældresamarbejde, som årligt udmøntes i: