Forældreansøgning særligt tilskud pga. Covid-19

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020